Alweer een volle bak

Maandag 31-05-2021 vertrekken Hans en Lies weer met een (klein =40m3) vrachtwagentje naar Roemenië om daar weer een aantal mensen blij te maken met de door u gedoneerde spullen. Zij gaan er weer voor zorgeen dat het op de juiste plaats terecht komt. Wat is het toch fijn om dit te kunnen doen.

Inmiddels hebben we ook een nieuwe uitdaging. Voor een project gaan wij, in combinatie met andere stichtingen, een rolstoelbus ter beschikking stellen. Zoals u zult begrijpen zijn die niet goedkoop. Wij willen deze rolstoelbus in optimale staat afleveren. Elke donatie is daarom welkom op NL 39 RABO0143134590 tnv Stichting Kansarmen Roemenië. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Overlijden bestuurslid Piet van Rossum

Lieve mensen,

Op 8 mei 2021 hebben wij afscheid moeten nemen van ons bestuurslid Piet van Rossum. Piet was al enige tijd ernstig ziek en heeft daarvoor kuren moeten ondergaan. Dat leek allemaal goed te gaan. Uitslagen van onderzoeken stemden daarin zeer positief, totdat…. Piet zonder enige reden viel en na huisartsen bezoek op 17-04-2021 met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. Dinsdag 20-04-2021 kreeg hij te horen dat onderzoeken hebben uitgewezen dat hij een tumor in zijn hoofd had. Piet heeft de strijd nog aangebonden. Helaas heeft dat niet mogen helpen. Wij wensen Mieke, familie en trouwe frienden van de familie heel veel sterkte toe met dit verlies.

Hoe jullie goederen terecht komen

Met wat foto’s er bij is duidelijk dat de hulp goed terecht is gekomen. En we gaan voor meer. De vrachtwagen (45 m3) is alweer goed gevuld. We verwachten half april 2021 weer naar Roemenië te vertrekken. We zoeken nog diverse schoolmaterialen. Daar is in een kinderhuis en naschoolse opvang veel behoefte aan. Heeft u iets of weet u iets dan graag contact via stikaro2019@gmail.com. Uiteraard is kinderkleding en schoeisel daar ook heel welkom.

De inco materialen zijn zeer goed terecht gekomen
Bij deze pan hoort een complete set + bestek + servies = plus gasstel , enz.
En al in gebruik

Transport van 25-01-2021

Het transport is heel goed verlopen. Dinsdagavond 26-01-2021 zijn de goederen al bij Asociatia Caritas Catolica gelost. Woensdagmorgen zijn wij na het ontbijt bij Jannie vertrokken naar huis. Grens geen problemen, zodat we al weer vroeg in Gasthof Birgl waren. Terug geladen in Oostenrijk en vrijdagmiddag weer terug.

Wij danken de donateurs Wim, Michiel, Piet en Hans voor de gulle giften en de sponsor TS Trucks BV uit Oisterwijk die een aanmerkelijk deel van de transportkosten voor hun rekening hebben genomen.

Op onderstaande foto’s is het begin van de verdeling van de goederen te zien.