Vertrek vrachtwagen op 25 januari 2021

Het is dan zover. Alles is geregeld voor vertrek naar Roemenië. De goederen die verdeeld moeten worden zijn al toegezegd aan de ontvangers, die ze direct komen ophalen. We kunnen daarom op één plaats alles lossen. De naaimachines met toebehoren gaan naar Janny. Zoals het er nu voorstaat gaat Janny mensen helpen om eigen kleding te naaien. Lappen stof te over en garens eveneens. Fijn dat we dat weer voor de hulpbehovenden kunnen doen. We danken dan ook de donateurs die de goederen hebben aangeleverd en vooral de mensen uit de regio Schaijk die ons niet zijn vergeten. Verder danken wij de sponsor die de transportkosten voor zijn rekening neemt. Fijn dat het zo geregeld is. Wij hopen dat het weer een beetje meezit tiijdens de reis. We zullen van de aflevering van de goederen foto’s op deze website publiceren.

Groeten vanuit het bestuur van Stikaro.

Transport naar nieuwe projecten in Roemenië, waarbij we onze oude projecten natuurlijk niet overslaan

Chapeau voor de donateurs en de vrijwilligers die zich ingezet hebben om deze humanitaire goederen weer bijeen te brengen en te laden. Fijn dat het zo weer kan. Het transport vertrekt als de coronamaatregelen zodanig versoepeld zijn dat de chauffeurs na afloop niet meer in quarantaine hoeven. Gepland is eind januari 2021.

Wij houden jullie op de hoogte.

Voor nu willen wij alle volgers, ondanks de corona perikelen, Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar wensen.

Groeten en tot ziens/horens in het nieuwe jaar.

Bestuur Stichting Kansarmen Roemenië.

Goederen voor humanitaire hulp

Gelukkig blijven jullie goederen aanbieden voor de kansarmen en/of minderbedeelden. Wekelijks krijgen wij daarover verscheidene telefoontjes. Hoe lief ook bedoeld: op de vraag wie zij de kleding willen geven wordt vaak de naam van onze oud voorzitter genoemd. Blijkbaar is deze niet zo goed bereikbaar.

Om in de toekomst die vraag te ontwijken het volgende:

Voor degene die goederen aan STICHTING KANSARMEN ROEMENIË (Stikaro) wil doneren kunnen bellen of een SMS sturen naar 0613135865. Op dit moment zijn wij, in de directe omgeving van Schaijk, naarstig op zoek naar een kleine ruimte waar deze mensen hun goederen af kunnen geven. Grotere partijen worden rechtstreeks opgehaald met de, ter beschikking staande, vrachtwagen. Gezien de huidige hoeveelheid goederen die we al hebben is een reis in februari/maart 2021 gepland.

Voor degene die de goederen aan de nieuwe stichting van onze oud voorzitter wil doneren graag bellen naar 0653846562 en/of 0615358855.

Verder is Stikaro op zoek naar bestuursleden in de directe omgeving van Schaijk. Het zou natuurlijk prachtig zijn als er zich een jong fris bestuur zou willen inzetten voor dit mooie vrijwilligerswerk.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en blijf gezond in deze vervelende coronatijd.

Groet van het bestuur van Stikaro

Stichting Kansarmen Roemenië (Stikaro)

Gegevens stichting:
Stichting Kansarmen Roemenië (Stikaro)

Veldweg 2

5357PC Overlangel

RSIN: 812881680

Bank: NL39RABO0143134590

Doel Stichting:

  1. De Stichting heeft ten doel het helpen van kansarme mensen in Roemenië, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het bieden van hulp in de vorm van donaties en actieve hulp bij de huisvestiging van deze groep mensen.
  3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Huidig bestuur:

P. H van Rossum en A. E. Boll (penningmeesters, tevens contactpersoon te bereiken op 0613135865

De stichting heeft geen beloningsbeleid in welke vorm dan ook. Gemaakte kosten kunnen vergoed worden indien daarvoor een bestuursbesluit is en de gemaakte kosten dienen het doel van Stikaro.

Jaarrekening 2019

Om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de ANBI status dient onze stichting de jaarrekening voor 1 juli van het daarop volgende jaar te publiceren. Vanwege het ontbreken van de kassstukken van 01-01-2019 t/m 19-03-2019 en de onthouding van goedkeuring van een aantal uitgaven, is de jaarrekening nog niet voor publicatie gereed. Om vervelende consequenties te voorkomen publiceren wij de stukken die we wel hebben.

Het bestuur