We zijn weer terug van even weggeweest

Dag lieve mensen,

Na allerlei vervelende omstandigheden is Stichting Kansarmen Roemenië weer terug in de cloud. Voor het bestuur van Stichting Kansarmen Roemenië de gelegenheid om jullie hele fijne Kerstdagen en vooral een heel goed begin in 2020 te wensen, waarbij een goede gezondheid en geluk als toverwoorden worden gegund. Vanaf nu zullen wij jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij Stichting Kansarmen Roemenië. Houdt deze website daarom goed in de gaten.

Nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot nieuwe uitdagingen. Daar zijn wij aan toe. We blijven hulp bieden aan de mensen die dat echt hard nodig hebben. Verder willen wij, door verkoop van kleding en andere goederen, financiële ondersteuning bieden aan projecten die vergevorderd zijn met scholing aan kinderen uit de zigeunerdorpen. Daar zijn in het verleden al successen geboekt. Dat voortzetten heeft zin.

Wij willen jullie daarom vragen ons bij deze successen te steunen.

Goed bruikbare kleding, speelgoed, fietsen, rollators, rolstoelen en andere bruikbare goederenzijn van harte welkom. U kunt deze inleveren op het oude adres:

LOCHTENBURGSTRAAT 2a te SCHAIJK.

Wij zorgen er dan voor dat het weer op de juiste plaats terecht komt.

We verwachten dat we in februari 2020 een volle lading hebben. Los van het bovenstaande willen wij die zelf nog wegbrengen naar de regio Satu Mare Roemenië ( bij een Nederlands echtpaar dat in die omgeving veel hulp biedt) en naar Botosani ( Kinderhuis met 21 jonge kinderen). Met uw (financiële) hulp kunnen wij dat beslist realiseren. Giften/donaties zijn zeer welkom op bankrekeningnummer: NL39RABO0143134590, t.n.v. Stikaro. Stichting Kansarmen Roemenië is. onder nummer RSIN 812881680, ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geregistreerd. Uw giften/donaties komen daarom in aanmerking voor aftrek bij uw belastingaangifte.

En als klap op de vuurpijl (in deze tijd wel heel gebruikelijk) zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wie durft een dergelijke uitdaging aan. We hebben de koers wat dat betreft verlegd. We gaan voor gezamenlijke besluiten, afstemming, te volgen koers. Ben welkom.