Stichting Kansarmen Roemenië (Stikaro)

Gegevens stichting:
Stichting Kansarmen Roemenië (Stikaro)

Veldweg 2

5357PC Overlangel

RSIN: 812881680

Bank: NL39RABO0143134590

Doel Stichting:

  1. De Stichting heeft ten doel het helpen van kansarme mensen in Roemenië, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het bieden van hulp in de vorm van donaties en actieve hulp bij de huisvestiging van deze groep mensen.
  3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Huidig bestuur:

P. H van Rossum en A. E. Boll (penningmeesters, tevens contactpersoon te bereiken op 0613135865

De stichting heeft geen beloningsbeleid in welke vorm dan ook. Gemaakte kosten kunnen vergoed worden indien daarvoor een bestuursbesluit is en de gemaakte kosten dienen het doel van Stikaro.