Jaarrekeningen

Om u enig beeld te geven van de omstandigheden die binnen STIKARO spelen publiceren wij het laatste verslag van onze vergadering van 04-11-2019, de grootboekmutaties over de jaren 2015 tot en met 2018 de niet goedgekeurde jaarrekeningen over dezelfde periode en, zoals uit onderzoek is gebleken, het gebruik van een ‘zwarte’ kas waarvan de saldi niet terug te vinden zijn in de kasboeken/waarbij kasboeken geheel ontbreken. Als voorbeeld is een gedeelte van het kasboek over 2016 bijgevoegd. Op aanvraag kunnen meerder kasboeken getoond worden. Reden dat deze publicaties niet eerder zijn gedaan is dat het sinds een paar dagen mogelijk is de website te bewerken.